Uzależnienia2023

X Ogólnopolska Konferencja

Uzależnienia - Polityka, Nauka, Praktyka. Podążając za zmianami...

Warszawa, 19-21 czerwca 2023 r.

O konferencji

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w X Ogólnopolskiej Konferencji „Uzależnienia – Polityka, Nauka, Praktyka” organizowanej przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej Res Humanae we współpracy z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

X Ogólnopolska Konferencja „Uzależnienia – Polityka, Nauka, Praktyka” stanowi kontynuację corocznych konferencji w formule naukowych spotkań poświęconych prezentacji nowych zjawisk, badań w zakresie uzależnień, efektów dotychczasowych programów i nowych projektów profilaktycznych, terapeutycznych oraz wyzwań stojących przed polityką w tym obszarze.

Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2023 r. w salach konferencyjnych Warsaw Plaza Hotel w Warszawie.

Konferencja przeznaczona jest dla wszystkich środowisk zawodowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii i uzależnieniom behawioralnym: przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych różnego szczebla, organizacji pozarządowych, realizatorów programów profilaktycznych i terapeutycznych, ekspertów i badaczy szeroko pojętych zachowań problemowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnikom spoza Warszawy proponujemy bezpłatne noclegi.

Lokalizacja

Warsaw Plaza Hotel
Łączyny 5
02-820 Warszawa

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Organizator:

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Res Humanae"

Scroll to Top